Molen: Nieuwe of Jonge Dekker Stichtingsjaar: 1733
Plaats: Westzaandam Type: lattenzager
Lokatie: ten noorden Noorderkerkpad, de latere Parkstraat, en vlakbij de huidige Provincialeweg.
Omschrijving: De Nieuwe of Jonge Dekker, door zijn eigenaardige vorm ook wel Lange Aagt genoemd, werd na 2 mei 1733 gebouwd. De molen had een voorganger, waarvoor Jacob Claasz Dekker op 28 april 1702 eenwindbrief kreeg. Deze molen ging op 9 juli 1731 in vlammen op. De erfgenamen van Dekker verkochten het erf 'waarop de afgebrande molen d'Jonge Dekker' stond met zijn schuren, schuitenhuis en zijn balksloot op 2 mei 1733 aan Walig Poulusz Huysman, die er 1750 gulden voor betaalde. De bijgebouwen waren dus niet door het vuur aangetast. Huysman heeft ongtwijfeld voorde herbouw van de molen gezorgd, die in elk geval meer dan twee jaar na de brand plaatsvond. De nieuwe molen moest in 1888 plaats maken voor de stoomzagerij De Prins van Oranje, later omgedoopt in Primus.