Molen: Samson Stichtingsjaar: 1705
Plaats: Krommenie Type: mosterdmolen
Lokatie: westeinde van het Blok
Omschrijving: Voor slechts f. 140,- werd op 7 juli 1705 een mosterdmolentje aan het westeinde van het Blok in Krommenie verkocht. Dit was De Samson. De koper, die niet met name werd genoemd, kreeg er voor dat bedrag ook nog een tuintje, 40 50 mosterdvaten, 30 oxhoofden met wei, een evenaar, schalen, en een gewigt bij. Plus een handslee. Tien jaar later was Jan Baars eigenaar en op 8 maart 1715 verkocht Jan Maars Cuijper ongetwijfeld dezelfde persoon, maar het patroniem werd verbasterd de molen voor slechts f. 25,- aan Aldert Albrantsz. In 1722 werd De Samson nogmaals verkocht en bracht hij f. 105,- op. De laatste vermelding dateert van 7 maart 1727, toen deze minuscule wiekenzwaaier voor 85 gulden van eigenaar veranderde. In de verpondingslijst van 1732 komt De Samson niet meer voor.