Molen: Hoop Noordersluis Stichtingsjaar: 1630
Plaats: Krommenie Type: zaagmolen bovenkruier
Lokatie: t.z. Noordersluis. Vermoedelijk later verplaatst t.n. Zuidersluis.
Omschrijving: De Hoop was een zaagmolen, die ten zuiden van de Noordersluis in Krommenie stond. Over het type van deze molen heerst onduidelijkheid. Volgens Jan Emmerig, voorzitter van de historische vereniging Krommenie, kwam hij ook voor onder de naam De Duyf en was het toen een oliemolen, die al rond 1630 in de stukken voorkwam . Er is ook nog een ander argument dat pleit voor een bovenkruier. Een paltrok heeft water rondom de molen nodig. Dat was er op de standplaats aan de Nauernasche Vaart niet en de molen stond aan de dijk. De oliemolen werd vermoedelijk omstreeks 1630 gebouwd door Jan Maertensz Decker. Zijn kleindochter Marijtje Aris huwde op 8 december 1658 met Pieter Cornelis Sevenhuysen. Dit was een houtkoper en molenaar met De Hoop. Er wordt vanuit gegaan dat er twee molens met dezelfde naam niet ver van elkaar hebben gestaan. Sevenhuysen overleed in 1667 en toen verkocht zijn weduwe de helft van de molen voor f. 1000,-. Marijtje Aris hertrouwde met Willem Jansz van Assum, die ook houtkoper was. Na 667 werd er niets meer over de molen gevonden.