Duizend Zaanse Molens

De bouw van de industriemolens in de Zaanstreek begon in het jaar 1600 met de hennepklopper van Willem Dirksz van Zaanen en De Doos of Rammeldoos van de Krommenieër Pauwel Cornelisz. Daarvoor waren er al een twintigtal korenmolens in de dorpen en vooral Wormer gebouwd. Er na volgden er ruim meer dan 1100, waarmee de streek eeuwenlang het belangrijkste industriegebied van Holland was.

Er werd tot de jaren zestig van de vorige eeuw uitputtend onderzoek gedaan naar de historie van deze molens, waarvan er in het jaar 1729 liefst 630 tegelijk in werking waren. Historici als Simon Lootsma, Gerrit Jan Honig, Jan Aten en Pieter Boorsma registreerden talloze bijzonderheden. Vijftien jaar geleden startte de stichting Archief Ron Couwenhoven nieuw onderzoek met als resultaat een enorme hoeveelheid aanvullende en totaal nieuwe gegevens.
Op deze website worden inmiddels 551 beschrijvingen van molens gepubliceerd, wardoor een rijke bron is ontstaan voor streekhistorici en genealogen, die zich met de Zaanstreek en Zaanse families bezig houden.

De stichting geeft ook boeken uit, waarin onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

Leverbaar

Zaanse Verhalen 2015

In de achtste editie van Zaanse Verhalen, het jaarboek over de enorme windmolenindustrie in de Zaanstreek, wordt de geschiedenis van het Westerkattegat - nu beter bekend als het Eiland in de Voorzaan - en zijn negen zaagmolens beschreven. Aan de hand van het caartboeck dat de landmeters Ophert de Groot en Jan van Heymenbergh in 1670 van de buitendijkse Zaanerven langs de Oostzijde en het Kalf maakten, worden de eerste jaren van de 26 molens beschreven die in deze bijzondere atlas staan.

De burgemeesters van Zaandijk hielden in de negentiende eeuw nauwkeurig bij wat er zich in hun dorp afspeelde. Als hoofd van de politie informeerden zij de gouverneur van Noord-Holland over de boevenstreken van hun molenvolk. Geen molen ontsnapte aan diefstal en vandalisme en met regelmaat braken er vechtpartijen uit.

In Krommenie wordt de ontwikkeling van korenmolen De Palmboom aan de Heiligeweg gevolgd vanaf 1604 en in Westzaan werd de geschiedenis van de bijzondere watermolen De Kapol ontrafeld. Een opmerkelijke ontdekking is de verrassende verplaatsing van de bovenkruier zaagmolen De Bonte Ekster uit Westzaandam naar Almelo. Zelfs de regering kwam er aan te pas.

Prijs: 18,95 euro incl. verzendkosten.

Ga naar het bestelformulier...


Zaanse Verhalen 2011

De vierde editie van het jaarboek Zaanse Verhalen verschijnt 15 oktober 2011. Dit keer worden beschreven: Korenmolen De Dood, Zaandijk; Contracten tussen korenmolenaars; het grootboek van Jacob Moeriaen uit Wormerveer; snuifmolen De Vrijheid, Krommen; snuif-en zaagmolen De Gekroonde Plutspot of Liefde,  Zaandam; oliemolen De Koe en zijn eigenaar Claas Cleijndert; pelmolen De Zeilenmaker, Zaandam; snuifhandelaren Bertarelli en Pel uit Westzaan; verwerking beukennoten in oliemolen De Jasper, Zaandam, proefmalen met De Poelsnip, Zaandam; Verbod op nachtmalen, blauwselmolen De Meijer, Westzaan.

- 148 pagina's, geïllustreerd met kleurenfoto's.
- Het boek is voorzien van registers op persoonsnamen, molen-en bedrijfsnamen.
- Boekformaat : 25 x 18 cm paperback
- NUR-code: 693

De voorinschrijving loopt tot 1 oktober a.s. Voorinschrijving 16 euro incl. verzendkosten.
Na 1 oktober 2011: 18,50 euro incl. verzendkosten.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op bankreknr. 41.14.70.078
t.n.v. stichting Archief Couwenhoven, Zaandam o.v.v. Zaanse Verhalen 2011.

Ga naar het bestelformulier...


Zaanse Verhalen 2010

- Auteur: Ron Couwenhoven
- 146 pagina’s met 28 illustraties in kleur en zwart-wit
- Het boek is voorzien van registers op familienaam, bedrijfs-en molennamen
- ISBN-nr: 978-94-90492-02-1
- NUR-code: 693
- Boekformaat: 25 x 18 cm

Prijs: 18,50 euro incl. verzendkosten

Inhoud:
Historie oliemolen De Bonte Hen, ontstaansgeschiedenis mosterdmolen De Huisman,
de strijd rond de watermolens in Assendelft,
de runmolens in de Zaanstreek, verfmolen Het Gekroonde Zeepaard in Koog aan de Zaan, de geschiedenis van De Cacaoboom in Oostzaandam, Koog en Westzaan, oliemolen De Quack in Oostzaandam met twee bijzondere ooggetuige-verslagen van Frans Mars en een interview met Wim Haak, de zoon van de laatste blokmaalder van De Quack.

Ga naar het bestelformulier...